Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

És el màxim òrgan de participació i govern del Centre, amb representació dels diferents sectors que formen la comunitat educativa.

En el cas de les Llars d'infants públiques està composat per:

  • Direcció
  • 2 Educadores del Centre
  • 2 Representants de les famílies (1 d'ells de l'AMPA) 
  • 1 Representant de l'Ajuntament i
  • 1 Membre del personal no docent

Quines són les seves funcions?

  • Afavorir la informació, el debat i la consulta de cada representació i
  • Prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals de la gestió de cada centre.
Els membres electes s'han d'escollir d'acord amb el procediment establert amb caràcter general per els consells escolars dels centres públics.

Els representants del Consell Escolar es renovaran cada 2 anys.

Cap comentari: